Programok

Szeretettel várunk mindenkit, akinek megtetszett a mi kis dombházunk, és szeretne benne valamilyen programot szervezni. Alapvetően a szellemiségünket elfogadó, azzal szimpatizáló közösségek (Waldorf iskolák, baráti társaságok, családok) jelentkezését várjuk. Lehetőség van különböző táborok (pl. euritmia, néptánc), kultúrális előadások (zene, tánc, színház, kiállítás) és egyéb rendezvények (esküvők, bankettek, találkozók) lebonyolítására is.

Bővebb információért forduljon hozzánk elérhetőségeinken.

Az Antropozófia tanításai

Ezt a nézetet fejti ki alaposan Steiner könyveiben: a Theosophy és az An Outline of Occult Science című műveiben. Hasonlatos a gnoszticizmushoz, amely hasonló hármas felosztással dolgozik, és amely hatott a teozófián belül erre a nézetre. Azonban a gnosztikusok számára Krisztus gyakran elsődlegesen misztikus élmény, miközben Steiner számára a megtestesülés történelmi realitás is volt. Az antropozófia episztemiológiai alapja a The Philosophy of Freedom című munkájában és a Truth and Science c. doktori disszertációjában található. Ezek, valamint Steiner számos korai munkája előfutárai a 20. századi európai filozófia térnyerésének a kartéziánus idealizmussal és a kanti idealizmussal szemben. Edmund Husserlhez és Ortega y Gassethez hasonlóan Steinerre is jelentősen hatottak Franz Brentano művei, és Wilhelm Dilthey munkáit is jó ismerte. Steiner korai episztemiológiai és filozófiai munkái révén ő lett az egyik olyan európai filozófus, aki elvetette az alany-tárgy választóvonalat vagy tagolást, amelyet Descartes, és a klasszikus fizika hatására uralkodó volt a nyugati gondolkodásban.

A mozgalom tagjai néha a homeopátiás gyógyszerelést is követik. Ezen kívül Steiner számos előadássorozatot tartott orvosoknak, és ebből nőtt ki az az orvosi mozgalom, amelynek ma több száz európai orvos tagja van, saját kórházakkal és egyetemekkel. Az antropozófia egyéb gyakorlati eredményei közé tartozik még a következő területeken folytatott munka: építészet (Goetheanum), biodinamikus földművelés, gyermeknevelés (Waldorf iskolák), alternatív gyógyítás (Weleda), filozófia (a „szabadság filozófiája”), euritmia („mozgás, mint látható beszéd és látható ének”), és a szellemileg próbára tett emberek segítésére vállalkozó központok (Camphill Villages).

Forrás: Wikipédia